UBTVQH, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ ký nghị quyết liên tịch

VOV.VN - Nghị quyết được coi là văn bản hướng dẫn quan trọng, vừa bám sát luật vừa đáp ứng thực tiễn, bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Chiều 15/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ ký Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự lễ ký kết.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ký Nghị quyết liên tịch.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã cùng ký Nghị quyết.

Nghị quyết được coi là văn bản hướng dẫn quan trọng, một mặt bám sát giới hạn phạm vi luật quy định chi tiết về hình thức giám sát, phản biện xã hội, một mặt phải thực hiện cho được yêu cầu thực tiễn đặt ra là phải có quy định cụ thể, chi tiết về quy trình thực hiện các hình thức giám sát, phản biện xã hội bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện, đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được triển khai chủ động, tích cực, đồng bộ, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt.

Lễ ký Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Qua giám sát, phản biện xã hội, trên cơ sở nắm bắt được những yêu cầu của xã hội, những bức xúc và những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng các cấp trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện.

Nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được thể hiện trong các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân mà Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tại các kỳ họp Quốc hội, gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều là những vấn đề bức xúc đối với đại đa số các tầng lớp nhân dân đòi hỏi các cơ quan chức năng phải sớm xem xét, giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã từng bước có phản hồi của các bộ, ngành được nhân dân và cử tri cả nước hoan nghênh và đánh giá cao.

Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, trong đó có việc quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Nghị quyết liên tịch này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ về cơ chế, nâng cao về chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: “Cán bộ có tư duy nhiệm kỳ thì không xứng đáng“
Phó Thủ tướng: “Cán bộ có tư duy nhiệm kỳ thì không xứng đáng“

VOV.VN - Cán bộ có tư duy nhiệm kỳ là cán bộ không xứng đáng do quá trình bầu, bổ nhiệm, xuất phát từ khâu quy hoạch, đánh giá chưa chính xác...

Phó Thủ tướng: “Cán bộ có tư duy nhiệm kỳ thì không xứng đáng“

Phó Thủ tướng: “Cán bộ có tư duy nhiệm kỳ thì không xứng đáng“

VOV.VN - Cán bộ có tư duy nhiệm kỳ là cán bộ không xứng đáng do quá trình bầu, bổ nhiệm, xuất phát từ khâu quy hoạch, đánh giá chưa chính xác...

Nghị quyết TW4: Đảng viên tự “soi mình” vào 27 biểu hiện suy thoái
Nghị quyết TW4: Đảng viên tự “soi mình” vào 27 biểu hiện suy thoái

VOV.VN - Nghị quyết Trung ương 4 được xem như là “tấm gương” để các đảng viên soi vào, thẳng thắn nhìn nhận, xem bản thân có mắc phải biểu hiện nào không

Nghị quyết TW4: Đảng viên tự “soi mình” vào 27 biểu hiện suy thoái

Nghị quyết TW4: Đảng viên tự “soi mình” vào 27 biểu hiện suy thoái

VOV.VN - Nghị quyết Trung ương 4 được xem như là “tấm gương” để các đảng viên soi vào, thẳng thắn nhìn nhận, xem bản thân có mắc phải biểu hiện nào không

Nghị quyết TƯ5 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN
Nghị quyết TƯ5 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN

VOV.VN - Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Nghị quyết TƯ5 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN

Nghị quyết TƯ5 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN

VOV.VN - Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân
Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân

VOV.VN - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân

VOV.VN - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
Nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

VOV.VN - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

VOV.VN - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.