Ủy ban Kiểm tra TW phối hợp với các tổ chức Đảng

Việc phối hợp xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật chưa kịp thời, có trường hợp còn để kéo dài....

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Hội nghị triển khai các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức Đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã được tổ chức.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ chủ trì Hội nghị.
 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5( khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức Đảng có liên quan, tham mưu, giúp Ban Bí thư khóa X, XI ban hành các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức Đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.
 
Năm 2012, Ban Bí thư đã ban hành tiếp hai quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Đảng ủy khối các cơ quan trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
 
Qua đánh giá sơ kết cho thấy, việc thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức liên quan đã có chuyển biến tích cực hơn so với trước khi Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp. Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện theo Quy chế là cơ sở pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các bộ, ban, ngành, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nói riêng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Mối quan hệ công tác giữa các cơ quan phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, nâng cao chất lượng việc phối hợp, giúp cho mỗi cơ quan nâng cao hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình.
 
Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế phối hợp vẫn còn những hạn chế: Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan có việc, có nơi chưa đồng bộ, kịp thời. Một số cấp ủy, tổ chức đảng triển khai còn chậm, chỉ đạo thực hiện chưa chặt chẽ, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là những thông tin phát hiện dấu hiệu vi phạm để xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Việc phối hợp xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật chưa kịp thời, có trường hợp còn để kéo dài....
 
Để khắc phục những hạn chế, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với 8 cơ quan có đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp, tiến hành nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế, trình Ban Bí thư xem xét, ban hành trong tháng 11/2012.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của các cơ quan trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp cụ thể để hoạt động phối hợp có tính thiết thực đạt hiệu quả cao.
 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương gợi mở một số nội dung cần tập trung thảo luận về: xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát các đề án, báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; trao đổi thông tin, tài liệu, phát hiện dấu hiệu vi phạm và phối hợp tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; Tham gia ý kiến với tổ chức Đảng, đảng viên trước khi đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định giới thiệu ứng cử, bầu cử, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, gợi ý kiểm điểm, khen thưởng, kỷ luật; xem xét xử lý tổ chức Đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm thuộc thẩm quyền do Ủy ban Kiểm tra Trung ương chuyển giao…
 
Ủy ban Kiểm Trung ương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các quy chế phối hợp với các tổ chức Đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, nội dung tập trung thực hiện là: Đánh giá kết quả phối hợp hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với 10 tổ chức Đảng có liên quan về những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để rút kinh nghiệm và đề ra những chủ trương, giải pháp phối hợp thực hiện tốt trong thời gian tới các quy chế đã được Ban Bí thư ban hành.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các tổ chức Đảng có liên quan triển khai thực hiện các quy chế phối hợp đã được Ban Bí thư ban hành mới và sửa đổi, bổ sung năm 2012. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tổ chức Đảng có liên quan đề ra chủ trương, giải pháp phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới có chất lượng, hiệu quả./.

Tin liên quan

Kỳ họp thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Kỳ họp thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

(VOV)- Từ ngày 12 đến 19/11/2012, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 16.

Kỳ họp thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

(VOV)- Từ ngày 12 đến 19/11/2012, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 16.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật một số trường hợp
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật một số trường hợp

Từ ngày 17 - 26/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 13 xem xét việc thi hành kỉ luật trong Đảng đối với một số trường hợp vi phạm khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật một số trường hợp

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật một số trường hợp

Từ ngày 17 - 26/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 13 xem xét việc thi hành kỉ luật trong Đảng đối với một số trường hợp vi phạm khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Ông Ngô Văn Dụ đánh giá cao tập thể Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đã triển khai nghiêm túc và thực hiện tốt Quy định 51.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Ông Ngô Văn Dụ đánh giá cao tập thể Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đã triển khai nghiêm túc và thực hiện tốt Quy định 51.