Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự khoá XV

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ nhất.

Phiên họp 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ 12-14/7. Theo chương trình, sáng nay 12/7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ 8.

Buổi chiều, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, các đại biểu sẽ thảo luận về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (được tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026) cũng sẽ được trình cho ý kiến.

Theo dự kiến chương trình, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; về công tác nhân sự để trình Quốc hội cũng như việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV./.

Tin liên quan

Trung ương nhất trí giới thiệu bổ sung 23 nhân sự cấp cao trình Quốc hội
Trung ương nhất trí giới thiệu bổ sung 23 nhân sự cấp cao trình Quốc hội

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung ương nhất trí giới thiệu bổ sung 23 nhân sự cấp cao trình Quốc hội

Trung ương nhất trí giới thiệu bổ sung 23 nhân sự cấp cao trình Quốc hội

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3: Kiện toàn nhân sự để trình ra Quốc hội
Khai mạc Hội nghị Trung ương 3: Kiện toàn nhân sự để trình ra Quốc hội

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sẽ xem xét nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó có việc tiếp tục kiện toàn nhân sự để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3: Kiện toàn nhân sự để trình ra Quốc hội

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3: Kiện toàn nhân sự để trình ra Quốc hội

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sẽ xem xét nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó có việc tiếp tục kiện toàn nhân sự để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới
Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ nhất.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ nhất.