"Văn kiện Đại hội XIII được xây dựng kỹ lưỡng, cập nhật thực tiễn 2020"

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, quá trình xây dựng văn kiện được triển khai nhiều vòng. Đến giờ đã có dự thảo hoàn chỉnh, cập nhật thực tiễn mới, nhất là đánh giá đất nước trong năm 2020.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh điều này khi thông tin về những điểm mới trong văn kiện trình Đại hội XIII, tại Họp báo trước khai mạc Đại hội, diễn ra chiều 22/1 ở Trung tâm Báo chí Đại hội XIII (Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình).

Theo đó, công tác xây dựng văn kiện rất kỹ lưỡng, công phu ngay từ khi Hội nghị Trung ương 8 khoá XII thành lập các tiểu ban. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quán triệt sâu sắc các nguyên tắc chuẩn bị văn kiện.

Cụ thể, văn kiện thể hiện sự kế thừa kết quả đạt được, đồng thời phải phát triển phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới. Kiên định và khẳng định kết quả đạt được là của nhiều nhiệm kỳ, với nhiều thành tựu quan trọng và dấu ấn nổi bật.

Văn kiện thể hiện gắn kết chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn và lý luận. Điều đó thể hiện rõ ở việc tổng kết nhiệm kỳ XII của Đảng đặt trong thực tiễn 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, tập trung vào 10 năm thực hiện Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011.

“Quá trình xây dựng văn kiện được triển khai nhiều vòng, từ Hội nghị Trung ương 10 cho ý kiến vào đề cương chi tiết đến các hội nghị sau đều cho ý kiến về các dự thảo. Đến giờ đã có dự thảo hoàn chỉnh, cập nhật thực tiễn mới, nhất là đánh giá đất nước trong năm 2020 – năm đặc biệt khó khăn với ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là dịch Covid-19 nhưng cho thấy nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định truyền thống đoàn kết của người Việt Nam. Chúng ta kiểm soát được đại dịch, thực hiện được nhiệm vụ kép và đạt tăng trưởng 2,91%, được dư luận thế giới đánh cao” – ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, điểm mới đầu tiên khi xây dựng văn kiện thể hiện ở cách tiếp cận vì không chỉ nhìn nhận 1 nhiệm kỳ mà còn gắn với tổng kết thực hiện Cương lĩnh, đưa ra tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước không chỉ 5 năm mà còn đến giữa thế kỷ.

Văn kiện lần này đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo, định hướng và các đột phá phát triển, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhấn mạnh nhân dân là trung tâm trong sự nghiệp phát triển.

Các bài học rút ra cũng rất mới, đầu tiên tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ.

“Việc xây dựng Đảng được cụ thể thành 10 nhiệm vụ, cho thấy ta tổng kết thực tiễn nhiều nhiệm kỳ, nhất là khoá XII trong xây dựng Đảng gắn với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã củng cố được niềm tin của nhân dân. Tất nhiên đó mới là kết quả bước đầu nhưng có sự cảnh tỉnh, răn đe. Đây là bài học rất quan trọng” – ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Một bài học nữa là trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ phải lấy dân làm gốc, nhân dân làm trung tâm; mọi việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cần có quyết tâm chính trị, nỗ lực, hành động quyết liệt, giải pháp phải cụ thể, nếu không thì kết quả sẽ không như mong muốn.

Trả lời báo chí về nội dung xây dựng Đảng được thể hiện trong văn kiện, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, vấn đề này đã được làm rõ hơn so với trước đây, tức xây dựng Đảng toàn diện về mọi mặt. Công tác này gắn liền với công cuộc phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, dân vận...

“Nói tóm lại là dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đây là điểm mới của văn kiện lần này, là thực tế tổng kết xây dựng Đảng vừa qua” – ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đồng thời cho biết, trong công tác cán bộ sắp tới cũng phải nghiên cứu cơ chế để khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

Liên quan đến nội dung này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh thêm, văn kiện Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Sự tiếp thu các ý kiến góp ý thể hiện trong văn kiện với những nội dung rất cụ thể./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc trưng bày sách, ảnh chào mừng Đại hội XIII
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc trưng bày sách, ảnh chào mừng Đại hội XIII

VOV.VN - Buổi trưng bày sách chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nằm trong chuỗi sự kiện ra mắt Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc trưng bày sách, ảnh chào mừng Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc trưng bày sách, ảnh chào mừng Đại hội XIII

VOV.VN - Buổi trưng bày sách chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nằm trong chuỗi sự kiện ra mắt Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng
Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Chiều 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII chính thức khai trương. Đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIII.

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Chiều 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII chính thức khai trương. Đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIII.