VIDEO: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

VIDEO: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Chính trị

Tin tức Video mới nhất