VIDEO: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Thứ Ba, 20:07, 14/05/2019
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII.