Viện Chiến lược Quân sự kỷ niệm 20 năm thành lập

Hôm nay (8/1), tại Hà Nội, Viện Chiến lược Quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức mít tinh kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (11/1/1990-11/1/2010) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Nhà nước trao tặng. 

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Thái Bình, Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự Bộ Quốc phòng nêu rõ: 20 năm qua, Viện Chiến lược đã tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, trong đó nổi bật là nghiên cứu xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự; nghiên cứu về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, các vấn đề về chiếc lược bảo vệ Tổ quốc, dự báo các hình thái chiến tranh, các vấn đề về biển đảo, biên giới, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, những tác động về quốc phòng-an ninh khi Việt Nam ra nhập WTO, chiến tranh vũ khí công nghệ cao...

Cùng với các nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học (đã có 22 đề tài cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng), Viện đã cùng với các cơ quan trong và ngoài quân đội tham gia tích cực vào quá trình xây dựng nội dung văn kiện các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc (nhất là Đại hội Đảng lần thứ 9 và 10), các Nghị quyết của Trung ương về các nội dung liên quan đến quốc phòng-quân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, trong thời gian tới, Viện cần thúc đẩy tổng kết thực tiễn rút ra lý luận, nêu ra những luận điểm mới, đây là vấn đề quan trọng; Tổng kết những luận điểm, quan niệm & Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề quân sự, xây dựng quân đội để có thể vận dụng, phát triển trong tình hình mới; Tiếp tục nghiên cứu khoa học và nghiên cứu những lý luận quân sự; Nghiên cứu những vấn đề về đối ngoại quân sự trong tình hình mới nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Viện Chiến lược Quân sự./.

Thu Thuỷ

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục