Việt Nam- Lào kết thúc hội thảo lý luận về phát triển văn hóa, con người

VOV.VN - Sáng 20/12, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển văn hóa, con người trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào” đã bế mạc.

Từ dẫn đề của ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các lãnh đạo, nhà lý luận, nhà khoa học của hai Đảng trình bày 10 báo cáo tham luận, tập trung đề cập những vấn đề cốt yếu, quan trọng nhất của công tác phát triển văn hóa và con người ở Việt Nam và Lào.

Trong đó, nổi bật là quá trình phát triển nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa và nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp nhu cầu phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội - một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội; Xây dựng và phát triển con người toàn diện, chấn hưng đạo đức xã hội, xây dựng hệ giá trị con người và văn hóa Việt Nam; Thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, xây dựng con người thành pháp luật và các chính sách cụ thể, khả thi; Văn hóa gắn với phát triển kinh tế tại Lào…

Hai bên cùng trao đổi, thảo luận sôi nổi và đi sâu phân tích thực trạng, giải pháp của mỗi nước, qua đó làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận, thực tiễn cấp thiết mà hai nước cùng quan tâm. Các tham luận cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước, nêu bật tính tiên phong của Đảng trong quá trình lãnh đạo công tác phát triển văn hóa và con người trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, Lào.

Hai bên khẳng định, gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Việt Nam và Lào đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn của cách mạng Việt Nam và Lào, phù hợp với xu thế của thời đại. Trong đó, công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tuy nhiên, thực tiễn công cuộc đổi mới cũng chỉ ra bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực là cơ bản, vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế; nhiều vấn đề thực tiễn đòi hỏi hai đảng, hai nước tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện về lý luận, trong đó có vấn đề phát triển văn hóa và con  người. 

Phát biểu kết luận Hội thảo, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng ta đồng thuận những vấn đề căn cốt nhất về nhận thức, nội dung giải pháp, các biện pháp tổ chức thực hiện và kể cả những vấn đề đặt ra liên quan đến xây dựng văn hoá, con người. Làm thế nào, giải pháp như thế nào, công việc gì, chính sách ra sao để chúng ta tận dụng, phát huy tốt nhất những nguồn lực, những tác động tốt đẹp tích cực của văn hoá".

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học được trình bày và thảo luận tại Hội thảo góp phần đưa kho tàng lý luận của hai bên ngày càng phong phú, giúp các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách cũng như trong chỉ đạo thực tiễn về vấn đề phát triển văn hóa và con người, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và thành công trong công cuộc đổi mới ở mỗi nước. Hai bên thống nhất Hội thảo Lý luận lần thứ XI sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

TS Sonthanou Thammavong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào nhận định: "Hội thảo lý luận giữa hai Đảng lần này nhằm đánh giá lại việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng thời đây cũng là cơ sở lý luận khi chúng tôi đang chuẩn bị cho Đại hội Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII diễn ra vào năm 2026. Chúng tôi đánh giá cao hội thảo lần này, qua đó đóng góp làm tăng thêm sự đoàn kết vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam thời gian qua".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Lào phát triển văn hoá, con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Việt Nam-Lào phát triển văn hoá, con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa

VOV.VN - Chiều 19/12, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với chủ đề “Phát triển văn hóa, con người trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào”.

Việt Nam-Lào phát triển văn hoá, con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Việt Nam-Lào phát triển văn hoá, con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa

VOV.VN - Chiều 19/12, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với chủ đề “Phát triển văn hóa, con người trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào”.

"Con người là tài sản quý giá nhất trong công tác ngoại giao văn hóa"
"Con người là tài sản quý giá nhất trong công tác ngoại giao văn hóa"

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho rằng, trong công tác ngoại giao văn hóa, con người chính là tài sản quý giá nhất.

"Con người là tài sản quý giá nhất trong công tác ngoại giao văn hóa"

"Con người là tài sản quý giá nhất trong công tác ngoại giao văn hóa"

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho rằng, trong công tác ngoại giao văn hóa, con người chính là tài sản quý giá nhất.