Việt Nam lên tiếng về Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ

VOV.VN - Báo cáo vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Ngày 8/6, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bộ Ngoại giao Mỹ ra Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2017, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.

Thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là việc thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được bảo đảm với hàng nghìn lễ hội, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hàng năm.

Việt Nam ghi nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu một số tiến triển trong công tác bảo đảm và thúc đẩy đời sống tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam trong Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2017, tuy nhiên đáng tiếc Báo cáo vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam”./.

Tin liên quan

Việt Nam lên tiếng về Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ
Việt Nam lên tiếng về Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ

VOV.VN - Việt Nam ghi nhận một số điều chỉnh sát với tình hình thực tế nhưng vẫn lấy làm tiếc vì những thông tin thiếu khách quan về Việt Nam trong báo cáo.

Việt Nam lên tiếng về Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ

Việt Nam lên tiếng về Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ

VOV.VN - Việt Nam ghi nhận một số điều chỉnh sát với tình hình thực tế nhưng vẫn lấy làm tiếc vì những thông tin thiếu khách quan về Việt Nam trong báo cáo.

Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo
Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

VOV.VN - Đời sống tôn giáo ở Việt Nam và Lào đã phát triển mạnh mẽ, sinh động; các tôn giáo chung sống hòa hợp, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

VOV.VN - Đời sống tôn giáo ở Việt Nam và Lào đã phát triển mạnh mẽ, sinh động; các tôn giáo chung sống hòa hợp, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Trưởng Ban Dân vận TW Trương Thị Mai thăm các chức sắc tôn giáo ở Huế
Trưởng Ban Dân vận TW Trương Thị Mai thăm các chức sắc tôn giáo ở Huế

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai khẳng định: Đảng, Nhà nước là luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

Trưởng Ban Dân vận TW Trương Thị Mai thăm các chức sắc tôn giáo ở Huế

Trưởng Ban Dân vận TW Trương Thị Mai thăm các chức sắc tôn giáo ở Huế

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai khẳng định: Đảng, Nhà nước là luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

Thủ tướng tin tưởng vào sự đóng góp của các tôn giáo với đất nước
Thủ tướng tin tưởng vào sự đóng góp của các tôn giáo với đất nước

VOV.VN - Tín đồ các tôn giáo là lực lượng lao động sản xuất đông đảo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng tin tưởng vào sự đóng góp của các tôn giáo với đất nước

Thủ tướng tin tưởng vào sự đóng góp của các tôn giáo với đất nước

VOV.VN - Tín đồ các tôn giáo là lực lượng lao động sản xuất đông đảo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò chức sắc, chức việc tổ chức tôn giáo
Thủ tướng đánh giá cao vai trò chức sắc, chức việc tổ chức tôn giáo

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao các chức sắc, chức việc có nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần xây dựng Tổ quốc.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò chức sắc, chức việc tổ chức tôn giáo

Thủ tướng đánh giá cao vai trò chức sắc, chức việc tổ chức tôn giáo

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao các chức sắc, chức việc có nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần xây dựng Tổ quốc.