Việt Nam vững tin trên con đường hòa bình và thịnh vượng 

VOV.VN - Bài viết trên Tạp chí Thế giới đa cực của Nga cho rằng Đại hội XIII không chỉ xác định mục tiêu phát triển Việt Nam trong những năm tới mà còn đưa ra tầm nhìn, định hướng phát triển trong dài hạn.

Mới đây, Tạp chí Thế giới đa cực của Nga đã đăng bài viết “Bước đi tự tin của Việt Nam trên con đường hòa bình và thịnh vượng” của Tiến sỹ Dmitri Mosyakov - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Australia và Châu Đại Dương, Viện Đông phương học, Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Bài viết nêu bật thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài viết cho rằng Đại hội XIII không chỉ xác định mục tiêu phát triển Việt Nam trong những năm tới mà còn đưa ra tầm nhìn, định hướng phát triển trong dài hạn. Cụ thể, đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu trước mắt là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5-7%/năm, đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4700 - 5000 USD.

Nghị quyết đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Theo bài viết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những nước đi đầu cả về tốc độ phát triển kinh tế và sự đổi mới trong xã hội, với vị thế ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Các đại biểu dự Đại hội hoàn toàn ủng hộ việc duy trì một chính sách đối ngoại cân bằng và đa phương nhằm xây dựng quan hệ cùng có lợi với tất cả các nước, duy trì độc lập, tự chủ trong quan hệ với các đối tác thương mại chính, phát triển quan hệ với Nga và các nước khác.

Nghị quyết Đại hội đã chỉ ra sự cần thiết thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Bài viết cũng đã điểm lại những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại, từ phát triển kinh tế-xã hội, việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, hoạt động của Việt Nam tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, đến chính sách đối ngoại hòa bình và có trách nhiệm của Việt Nam.

Những thành công này không thể tách rời sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng về Chủ nghĩa xã hội đã được khơi dậy với sức sống mới và Đảng sẽ hoàn thiện đồng bộ, toàn diện để đưa Việt Nam vững tin trên con đường hòa bình và thịnh vượng./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đài Ai Cập thông tin đậm nét thành công Đại hội XIII của Đảng
Đài Ai Cập thông tin đậm nét thành công Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Đài Phát thanh quốc gia Ai Cập đã thông tin đậm nét về những đổi mới trong các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 5 năm tới và những kinh nghiệm thành công trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế thời gian qua.

Đài Ai Cập thông tin đậm nét thành công Đại hội XIII của Đảng

Đài Ai Cập thông tin đậm nét thành công Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Đài Phát thanh quốc gia Ai Cập đã thông tin đậm nét về những đổi mới trong các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 5 năm tới và những kinh nghiệm thành công trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế thời gian qua.

Đại hội XIII thành công minh chứng sự lớn mạnh của Đảng và đất nước
Đại hội XIII thành công minh chứng sự lớn mạnh của Đảng và đất nước

VOV.VN - Sự thành công của Đại hội lần thứ XIII một lần nữa minh chứng cho sự lớn mạnh của Đảng, gắn liền với sự phát triển của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Đại hội XIII thành công minh chứng sự lớn mạnh của Đảng và đất nước

Đại hội XIII thành công minh chứng sự lớn mạnh của Đảng và đất nước

VOV.VN - Sự thành công của Đại hội lần thứ XIII một lần nữa minh chứng cho sự lớn mạnh của Đảng, gắn liền với sự phát triển của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Học giả Đức nêu bật ý nghĩa của Đại hội XIII với phong trào cộng sản
Học giả Đức nêu bật ý nghĩa của Đại hội XIII với phong trào cộng sản

Nhà báo kỳ cựu người Đức Gerhard Feldbauer viết rằng: Đại hội XIII của Đảng đã kết thúc sau một tuần thảo luận về việc đổi mới và các nhiệm vụ của Đảng trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Học giả Đức nêu bật ý nghĩa của Đại hội XIII với phong trào cộng sản

Học giả Đức nêu bật ý nghĩa của Đại hội XIII với phong trào cộng sản

Nhà báo kỳ cựu người Đức Gerhard Feldbauer viết rằng: Đại hội XIII của Đảng đã kết thúc sau một tuần thảo luận về việc đổi mới và các nhiệm vụ của Đảng trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.