19 hành vi tiêu cực cần ngăn chặn: “Tấm chắn” để đảng viên giữ mình, sửa mình

19 hành vi tiêu cực cần ngăn chặn: “Tấm chắn” để đảng viên giữ mình, sửa mình

Tác giả Nghiêm Hùng/VOV1

VOV.VN - Việc chỉ ra 19 hành vi tiêu cực như một tấm chắn giúp các cán bộ, Đảng viên biết được những việc gì không nên làm để giữ mình, sửa mình.