Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Ninh dùng bằng Thạc sĩ không do Bộ GD-ĐT cấp

VOV.VN - Ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khi bảo vệ luận án và nhận Bằng Tiến sĩ đã sử dụng giấy Công nhận văn bằng trình độ Thạc sĩ, không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Ngày 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh họp xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; dự Hội nghị có đại diện một số cơ quan Đảng Trung ương theo dõi Đảng bộ tỉnh.

Sau khi xem xét đề nghị của các Đoàn kiểm tra theo Quyết định số: 563, 564, 565, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy:

 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ, đảng viên thực hiện sai trong việc trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ Đồng Sen, Thị xã Từ Sơn (nay là Thành phố Từ Sơn) vi phạm Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước, vụ việc đã được khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách Nhà nước có sử dụng đất (tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất chưa kịp thời; thiếu kiên quyết trong việc kiểm tra, đôn đốc việc đưa đất vào sử dụng tại một số dự án; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiến nghị tại Kết luận Thanh tra có nội dung còn chậm; xác định tiền sử dụng đất của một số dự án chưa kịp thời; tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số dự án có khuyết điểm, vi phạm trong một số khâu của quá trình thực hiện). Một số dự án đã giao đất cho nhà đầu tư phải thu hồi gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020 chưa thực hiện nghiêm Quy chế làm; buông lỏng lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên; không sâu sát, thiếu kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên dẫn đến vi phạm quy định trong việc tham mưu, đề xuất, thẩm định và phê duyệt quy hoạch một số dự án không đúng Quy hoạch của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách nhà nước có sử dụng đất của Sở Xây dựng còn một số tồn tại, sai phạm đã được chỉ ra trong các Kết luận, Thông báo kết luận của các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Ông Trương Tiến Yên, Đảng viên Chi bộ khu 2, Đảng bộ phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Vi phạm của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010 - 2015, với trách nhiệm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trương Tiến Yên đã thiếu kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới để cấp dưới thực hiện sai. Với trách nhiệm là thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, ông Yên chịu một phần trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Hội đồng trong việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 79 lô đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư dịch vụ Đồng Sen, phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Vi phạm của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, với trách nhiệm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện Đảng bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Đào Quang Khải thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện trong công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ của Sở, ông Khải có một phần trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, của Sở và các cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Khi bảo vệ luận án và nhận Bằng Tiến sĩ đã sử dụng giấy Công nhận văn bằng trình độ Thạc sĩ không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (giấy Công nhận văn bằng giả) và dùng Bằng Tiến sĩ để thi nâng ngạch; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sử dụng giấy Công nhận không hợp pháp, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm của ông Thắng đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Ông Cao Văn Hà, Đảng viên Chi bộ Khu 5, Đảng bộ Phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng: Vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ phê duyệt quy hoạch của 04 trong 05 dự án không đúng quy hoạch xây dựng tỉnh, vi phạm Luật đất đai 2013 và tham mưu trình UBND tỉnh bổ sung chức năng nhà ở đối với 04 khu đất thuộc sở hữu doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa không đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách nhà nước có sử dụng đất của Sở Xây dựng còn một số tồn tại, sai phạm đã được chỉ ra trong kết luận của các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Ông Lê Tiến Nam, Đảng viên Chi bộ Khu phố Phù Lộc, Đảng bộ phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-202, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, để xảy ra khuyết điểm, vi phạm tại 02 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, dẫn đến đơn thư khiếu kiện vượt cấp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Ông Đỗ Xuân Thủy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội: Kê khai không đầy đủ đặc điểm chính trị, lịch sử bản thân trong hồ sơ cán bộ; vi phạm của ông Thủy đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với: Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020; không kỷ luật, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Đào Quang Khải; biểu quyết xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; kỷ luật khiển trách đối với các ông Trương Tiến Yên, Cao Văn Hà, Lê Tiến Nam, Đỗ Xuân Thủy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn chặn nạn sử dụng bằng giả để vào cơ quan Nhà nước
Ngăn chặn nạn sử dụng bằng giả để vào cơ quan Nhà nước

VOV.VN - Tại Quảng Ngãi thời gian qua đã phát hiện nhiều trường hợp dùng văn bằng giả, chứng chỉ giả để vào làm việc tại cơ quan nhà nước hay xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đây không phải chuyện mới nhưng diễn ra ngày càng nhiều trong các cơ sở y tế. 

Ngăn chặn nạn sử dụng bằng giả để vào cơ quan Nhà nước

Ngăn chặn nạn sử dụng bằng giả để vào cơ quan Nhà nước

VOV.VN - Tại Quảng Ngãi thời gian qua đã phát hiện nhiều trường hợp dùng văn bằng giả, chứng chỉ giả để vào làm việc tại cơ quan nhà nước hay xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đây không phải chuyện mới nhưng diễn ra ngày càng nhiều trong các cơ sở y tế. 

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh
Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: "Tỉnh đang triển khai dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Bắc Ninh với vị trí kết nối thuận lợi, các hạ tầng điều kiện được đầu tư cơ bản sẽ đáp ứng các yêu cầu của phát triển công nghiệp bán dẫn".

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: "Tỉnh đang triển khai dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Bắc Ninh với vị trí kết nối thuận lợi, các hạ tầng điều kiện được đầu tư cơ bản sẽ đáp ứng các yêu cầu của phát triển công nghiệp bán dẫn".

Đê sông Cầu sụt lún hàng chục mét, Bắc Ninh lên phương án sơ tán dân
Đê sông Cầu sụt lún hàng chục mét, Bắc Ninh lên phương án sơ tán dân

VOV.VN - Một đoạn đê sông Cầu dài khoảng 75 mét bị nứt, tỉnh Bắc Ninh lên phương án sơ tán người dân tại khu dân cư tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Đê sông Cầu sụt lún hàng chục mét, Bắc Ninh lên phương án sơ tán dân

Đê sông Cầu sụt lún hàng chục mét, Bắc Ninh lên phương án sơ tán dân

VOV.VN - Một đoạn đê sông Cầu dài khoảng 75 mét bị nứt, tỉnh Bắc Ninh lên phương án sơ tán người dân tại khu dân cư tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Bắc Ninh phấn đấu trả kết quả trong ngày với thủ tục khai sinh, khai tử
Bắc Ninh phấn đấu trả kết quả trong ngày với thủ tục khai sinh, khai tử

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, phấn đấu hoàn thiện và trả kết quả trong ngày đối với 02 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”

Bắc Ninh phấn đấu trả kết quả trong ngày với thủ tục khai sinh, khai tử

Bắc Ninh phấn đấu trả kết quả trong ngày với thủ tục khai sinh, khai tử

VOV.VN - Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, phấn đấu hoàn thiện và trả kết quả trong ngày đối với 02 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”