Kiểm tra công tác cán bộ tại Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VOV.VN - Chiều 17/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị - chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ đối với Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo tự kiểm tra của Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác cán bộ, ông Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; kịp thời quán triệt, triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị nhấn mạnh, qua công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết trong phạm vi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Phan Đình Trạc lưu ý, quá trình kiểm tra cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong công tác cán bộ, nhất là tính đặc thù về cán bộ của ngành; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra; bám sát mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra; tuân thủ đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu, ban hành 1 Nghị định của Chính phủ, 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 19 Thông tư hướng dẫn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức; xét và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hoá; thi đua, khen thưởng,…; đồng thời đã ban hành 23 quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ và các quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong một số lĩnh vực của bộ; nhất là đã ban hành nghị quyết chuyên đề của Ban cán sự đảng về công tác cán bộ, hoàn thành danh mục vị trí việc làm của cơ quan Bộ và của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo tổng kết TƯ về VHXH và con người làm việc với Thành ủy TP.HCM
Ban Chỉ đạo tổng kết TƯ về VHXH và con người làm việc với Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Sáng 16/10, Đoàn Cán bộ khảo sát thực tế nhóm 3 – Ban Chỉ đạo Tổng kết Trung ương lĩnh vực văn hóa xã hội và con người đã có cuộc làm việc với Thành ủy TP.HCM.

Ban Chỉ đạo tổng kết TƯ về VHXH và con người làm việc với Thành ủy TP.HCM

Ban Chỉ đạo tổng kết TƯ về VHXH và con người làm việc với Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Sáng 16/10, Đoàn Cán bộ khảo sát thực tế nhóm 3 – Ban Chỉ đạo Tổng kết Trung ương lĩnh vực văn hóa xã hội và con người đã có cuộc làm việc với Thành ủy TP.HCM.

Qua bốc thăm, Bình Dương sẽ xác minh tài sản, thu nhập của 17 cán bộ của 2 sở
Qua bốc thăm, Bình Dương sẽ xác minh tài sản, thu nhập của 17 cán bộ của 2 sở

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Bình Dương vừa công bố Quyết định về việc xác minh, thu thập tài sản đối với 17 cán bộ đang công tác tại Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Qua bốc thăm, Bình Dương sẽ xác minh tài sản, thu nhập của 17 cán bộ của 2 sở

Qua bốc thăm, Bình Dương sẽ xác minh tài sản, thu nhập của 17 cán bộ của 2 sở

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Bình Dương vừa công bố Quyết định về việc xác minh, thu thập tài sản đối với 17 cán bộ đang công tác tại Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu
Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

VOV.VN - Để thực hiện tốt nội dung công tác xây dựng Đảng về đạo đức, theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cần thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

VOV.VN - Để thực hiện tốt nội dung công tác xây dựng Đảng về đạo đức, theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cần thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.