Xem xét thành lập thị xã Việt Yên (Bắc Giang) và thị trấn Hậu Hiền ở Thanh Hóa

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày: 13,14 và 18/12/2023.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ trình bày tờ trình của Chính phủ về việc đề nghị xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra nội dung này. Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết liên quan việc thành lập các đơn vị hành chính trên.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (gồm các dự án: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Nhà giáo; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)...); cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng dự kiến thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2023; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Cùng với đó là xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và tháng 11/2023.

Tổng kết kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội cũng là nội dung thuộc trong chương trình.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về nhiều nội dung quan trọng: Việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 giữa các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; việc giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Xem xét, quyết định việc phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2023 kinh phí xử lý bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; bổ sung kinh phí chi sự nghiệp khoa học, công nghệ và sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách trung ương năm 2023 cho các Bộ, cơ quan trung ương; điều chỉnh vốn vay lại năm 2023 cho các Bộ, cơ quan Trung ương; bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để cứu trợ, viện trợ từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định đáng chú ý trong Luật Căn cước vừa được Quốc hội thông qua
Quy định đáng chú ý trong Luật Căn cước vừa được Quốc hội thông qua

VOV.VN - Một số thông tin còn thiếu thì cơ quan quản lý căn cước yêu cầu người dân cung cấp; không được yêu cầu xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước hay thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp...

Quy định đáng chú ý trong Luật Căn cước vừa được Quốc hội thông qua

Quy định đáng chú ý trong Luật Căn cước vừa được Quốc hội thông qua

VOV.VN - Một số thông tin còn thiếu thì cơ quan quản lý căn cước yêu cầu người dân cung cấp; không được yêu cầu xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước hay thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp...

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở được tổ chức thế nào?
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở được tổ chức thế nào?

VOV.VN - Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí thành Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, phụ trách một hoặc một số thôn, tổ dân phố thuộc cấp xã hoặc tại huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở được tổ chức thế nào?

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở được tổ chức thế nào?

VOV.VN - Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí thành Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, phụ trách một hoặc một số thôn, tổ dân phố thuộc cấp xã hoặc tại huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.