Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức ngày 30/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận những kết quả quan trọng toàn ngành đã đạt được trong tháng 10/2020. 

Theo ông Phạm Minh Chính, thời gian tới, toàn ngành cần tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua; kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp ủy, cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng đoàn đại biểu Quốc  hội khóa XV.

Chuẩn bị thật tốt các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó: tham mưu Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 14 khóa XII; hoàn thành Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc và các nội dung phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại theo chương trình, kế hoạch, nghị quyết năm 2020 về công tác xây dựng Đảng; trong đó, tập trung hoàn thành các đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với nhân sự Đại hội XIII của Đảng và nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch.

Ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị toàn ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Nghiêm cấm việc chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết thu hồi, huỷ bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho "chạy chức", "chạy quyền". Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự của cán bộ để hình thành văn hóa không "chạy chức", "chạy quyền".

Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, thành công của đại hội đảng bộ các cấp góp phần tạo khí thế sôi nổi chào mừng Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ông Trần Quốc Vượng chủ trì phiên họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII
Ông Trần Quốc Vượng chủ trì phiên họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả, chất lượng các nội dung tuyên truyền, trang trí khánh tiết cho Đại hội Đảng.

Ông Trần Quốc Vượng chủ trì phiên họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII

Ông Trần Quốc Vượng chủ trì phiên họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả, chất lượng các nội dung tuyên truyền, trang trí khánh tiết cho Đại hội Đảng.

Hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Bước tiến lớn về công tác nhân sự
Hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Bước tiến lớn về công tác nhân sự

VOV.VN - Một số Bí thư Tỉnh ủy được T.Ư điều động về ngay trước đại hội để ứng cử và đều trúng cử, chứng tỏ công tác nhân sự từ cấp Trung ương xuống địa phương sự đồng lòng, nhất trí cao.

Hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Bước tiến lớn về công tác nhân sự

Hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Bước tiến lớn về công tác nhân sự

VOV.VN - Một số Bí thư Tỉnh ủy được T.Ư điều động về ngay trước đại hội để ứng cử và đều trúng cử, chứng tỏ công tác nhân sự từ cấp Trung ương xuống địa phương sự đồng lòng, nhất trí cao.

“Dự thảo văn kiện không nên nói phát triển con người toàn diện chung chung”
“Dự thảo văn kiện không nên nói phát triển con người toàn diện chung chung”

VOV.VN - GS Phạm Tất Dong cho rằng, không nên nói phát triển con người toàn diện chung chung bởi như vậy sẽ không thể đưa ra định hướng trọng tâm cụ thể.

“Dự thảo văn kiện không nên nói phát triển con người toàn diện chung chung”

“Dự thảo văn kiện không nên nói phát triển con người toàn diện chung chung”

VOV.VN - GS Phạm Tất Dong cho rằng, không nên nói phát triển con người toàn diện chung chung bởi như vậy sẽ không thể đưa ra định hướng trọng tâm cụ thể.