GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Không khí Giáng sinh bao trùm khắp nước Đức
Không khí Giáng sinh bao trùm khắp nước Đức

VOV.VN -Điều đặc biệt mỗi dịp Giáng sinh ở Đức đó là sự xuất hiện của những khu Chợ Giáng sinh, một chợ đường phố kiểu truyền thống được tổ chức trước ngày này khoảng 1 tháng.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP