Trung Quốc sẽ thoát nghèo vào năm 2020
Trung Quốc sẽ thoát nghèo vào năm 2020

VOV.VN - Xóa đói giảm nghèo là tiêu chí quan trọng và mang tính biểu tượng trong việc hoàn thành mục tiêu của Trung Quốc về xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close