GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Ngày Dân số thế giới: Hãy đầu tư cho thanh niên
Ngày Dân số thế giới: Hãy đầu tư cho thanh niên

VOV.VN - Có một thực tế là vẫn còn nhiều thanh niên phải đối mặt với nghèo đói, bất bình đẳng, những yếu tố ngăn cản thanh niên phát huy tiềm năng của bản thân cũng như giảm đi sự đóng góp cho xã hội.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close