Thể chế hay Con người?
Thể chế hay Con người?

VOV.VN -Nhiều người cho rằng thể chế quyết định sự tiến bộ phát triển của xã hội, điều đó có đúng không hay mọi sự do Con người quyết định.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close