Bắt giam góa phụ giết tình nhân
Bắt giam góa phụ giết tình nhân

Trong thời gian qua lại với ông Thắng, bà Quách Thị Chi thường ghen ngược với vợ nhân tình. Thậm chí, có lần bà Chi chém vợ ông Thắng trọng thương.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close