GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Phía sau 110.000 doanh nghiệp mới
Phía sau 110.000 doanh nghiệp mới

Con số hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 thể hiện niềm tin đối với quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close