Đào tạo nhân lực thời đại 4.0

Đào tạo nhân lực thời đại 4.0

VOV.VN - Để thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp 4.0, điều kiện tiên quyết là nhân lực. Thiếu nhân lực, cuộc Cách mạng này sẽ khó khăn ngay từ những bước đi đầu tiên.

Công nghệ

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close