Hồ dữ liệu mở: "Trợ thủ" của thành phố thông minh

Hồ dữ liệu mở: “Trợ thủ” của thành phố thông minh

VOV.VN - Để đạt được một hệ sinh thái, các thành phố thông minh liên kết với nhau, việc mở các dữ liệu thông tin hơn nữa là cần thiết.

Công nghệ

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close