Số hóa truyền hình ở vùng sâu, vùng xa vào giai đoạn "chạy nước rút"

Số hóa truyền hình ở vùng sâu, vùng xa vào giai đoạn “chạy nước rút“

VOV.VN - Ở vùng sâu, vùng xa, việc số hóa truyền hình mới ở giai đoạn bắt đầu. Tuy nhiên, lộ trình số hóa tại những địa bàn này cần đẩy nhanh hơn.

Công nghệ

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close