GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

Trợ lý ảo Amazon Alexa quản lý thông tin sức khỏe người dùng

VOV.VN - Trợ lý ảo Alexa của Amazon có thể quản lý thông tin sức khỏe của người dùng. Đây là bước đi quan trọng của Amazon vào lĩnh vực y tế 3.500 tỉ USD.

Công nghệ 41 lượt xem 0

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_1
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP