GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

Twitter hạn chế số lượng tài khoản người dùng

VOV.VN - Theo quy định mới, một người dùng Twitter chỉ có thể theo dõi tối đa 400 tài khoản/ngày, thay vì 1.000 tài khoản/ngày như trước đây.

Công nghệ 36 lượt xem 0

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_1
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP