GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Không hiểu vì sao vợ đòi chia tay?
Không hiểu vì sao vợ đòi chia tay?

VOV.VN - Sống với nhau hơn chục năm, đang ăn nên làm ra, người vợ bỏ nghề nông đi làm công nhân. Một ngày cô ấy nói với chồng muốn chia tay do nhàm chán.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close