Nhân sự mới 9 cơ quan Trung ương
Nhân sự mới 9 cơ quan Trung ương

9 cơ quan Trung ương vừa được Chủ tịch nước, Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan ký quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close