Bị đâm tử vong khi đang mua thức ăn nhanh
Bị đâm tử vong khi đang mua thức ăn nhanh

Thấy Đạt và Minh đang đứng mua thức ăn, Nhớ chạy lại đấm vào mặt làm Minh té ngã, rồi tiếp tục đấm vào mặt Đạt và móc dao đâm vào bụng khiến Đạt gục tại chỗ.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close