Sức mạnh lòng dân
Sức mạnh lòng dân

VOV.VN -Trong nhiệm kỳ qua, công tác dân vận đã tạo nên sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân được Đảng bộ Quảng Ninh đặc biệt coi trọng.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close