GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Davos: Xung lượng mới cho châu Âu?
Davos: Xung lượng mới cho châu Âu?

VOV.VN - Bài viết dưới đây cho thấy vai trò của châu Âu trong một thế giới đang bị chia rẽ bởi hai xu hướng: thương mại tự do và chủ nghĩa bảo hộ.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close