GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Về Hội An vui hội Bài Chòi
Về Hội An vui hội Bài Chòi

VOV.VN - Với những giá trị văn hóa đặc sắc, Bài Chòi vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close