Phục dựng lễ tế đàn Xã Tắc ở Móng Cái

Phục dựng lễ tế đàn Xã Tắc ở Móng Cái

VOV.VN -Việc phục dựng lễ tế đàn Xã Tắc góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đền Xã Tắc là một “cột mốc” văn hóa vùng biên vững bền.

Sống lại làng nghề Kim Hoàng

Sống lại làng nghề Kim Hoàng

VOV.VN - Sau gần 100 năm thất truyền, tranh đỏ Kim Hoàng, dòng tranh Tết dân gian nổi tiếng xứ Đoài xưa đang được hồi sinh mạnh mẽ…
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x