Lưới điện quá tải tới 360%
Lưới điện quá tải tới 360%

VOV.VN - Đây là thực tế mang tải của các đường dây và trạm biến áp (TBA) 110kV-220kV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close