GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Nỗi lo văn hóa ngoại lai
Nỗi lo văn hóa ngoại lai

Trào lưu văn hóa Hàn Quốc đang du nhập mạnh mẽ và gây ảnh hưởng lớn đến giới trẻ Việt. Một cuộc hội thảo vừa diễn ra ở Hà Nội bàn về vấn đề này.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close