GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Phong bì bệnh viện: Khó cấm!
Phong bì bệnh viện: Khó cấm!

Nhiều bệnh viện từ lâu đã áp dụng quy định cấm đưa - nhận phong bì trong khám chữa bệnh nhưng gần như vẫn không ngăn chặn được

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close