GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Vinh danh doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu
Vinh danh doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việc vinh danh lần này sẽ tạo động lực thúc đẩy tinh thần và ý chí vươn lên trong kinh doanh của chị em phụ nữ.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP