GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Đã hết thời lao động giá rẻ
Đã hết thời lao động giá rẻ

VOV.VN -Nếu Việt Nam vẫn tiếp tục sử dụng nhân công theo lối cũ, sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc dựa trên nhân công trình độ thấp sẽ mất lợi thế cạnh tranh.

Khởi nghiệp không ngại thất bại
Khởi nghiệp không ngại thất bại

VOV.VN - Khởi nghiệp thành công là phải đổi mới sáng tạo, dù thất bại thì cũng không ngại làm lại và phải luôn có khát khao đưa sản phẩm ra toàn cầu.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close