80% dân ở ngoại thành Hà Nội sử dụng nước hợp vệ sinh

Đến nay, hơn 52% số dân khu vực nông thôn sử dụng nước từ các giếng khoan.

Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện Chương trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015, định hướng đến 2020. Mục tiêu của chương trình là đến năm 2015, toàn bộ dân số nông thôn của Thủ đô được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 60% sử dụng nước sạch từ các hệ thống cấp nước tập trung đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế với số lượng 100 lít/ người mỗi ngày.

Tại một số địa bàn chất lượng nước có hàm lượng các kim loại cao đều được xử lý bằng các bể lọc chậm với quy mô gia đình. Tuy nhiên, gần đây, hiện tượng nhiễm asen, amoni ở mức báo động tại 13 huyện phía nam thành phố. Bên cạnh đó, một bộ phận dân cư nông thôn vẫn phải sử dụng nước từ ao, hồ, sông ngòi để sinh hoạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên