Bộ Giao thông Vận tải sẽ cấp đổi giấy phép lái xe mới

Mẫu giấy phép lái xe cơ giới bằng nhựa PET, hoa văn màu vàng rơm và có ký hiệu bảo mật, có thể chống làm giả.  

Tháng 3 tới Bộ giao thông Vận tải sẽ bắt đầu cấp giấy phép lái xe mới trong cả nước. Loại giấy mới được cấp thí điểm tại tỉnh Bắc Ninh hoặc Đà Nẵng trong tháng này. Mẫu phôi giấy phép lái xe đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt .

Bằng lái xe kích thước 85x53 mm, có nội dung như họ và tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạn sử dụng, hạng lái xe... bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Ảnh của người lái xe được in trực tiếp trên giấy phép, có lớp màng phủ bảo an trên bề mặt.

Đến nay ngành giao thông đã cấp gần 31 triệu giấy phép lái xe trong cả nước, trong đó có gần 3 triệu giấy phép lái xe ôtô. Các giấy phép có hiệu lực vẫn được lưu hành bình thường, chỉ thay đổi mẫu mới với những bằng lái đến thời hạn đổi hoặc bị hư hỏng. Đề án đổi giấy phép lái xe mới nhằm quản lý lái xe, cùng với quản lý chất lượng đào tạo, sát hạch là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giao thông trong năm 2012./. 

Viết bình luận