Điều chỉnh mức thu phí sát hạch lái xe

Dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến nhân dân.

Theo dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến nhân dân, mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ dự kiến tăng thêm từ 10.000 đồng đến 70.000 đồng/lần so với mức hiện hành.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 53/2007/TT-BTC, mức thu phí sát hạch lái xe môtô (hạng xe A1, A2, A3, A4) là 30.000 đồng/lần sát hạch lý thuyết và 40.000 đồng/lần sát hạch thực hành.

Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh nâng mức thu phí sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4) lên mức 40.000 đồng/lần sát hạch lý thuyết và 50.000 đồng/lần sát hạch thực hành.

Đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F), Thông tư 53/2007/TT-BTC quy định mức thu phí sát hạch lý thuyết là 70.000 đồng/lần; sát hạch thực hành trong hình là 230.000 đồng/lần; còn sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 50.000 đồng/lần.

Trong dự thảo này, Bộ Tài chính dự kiến mức thu phí sát hạch lý thuyết lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F) là 90.000 đồng/lần; Tương tự mức phí sát hạch thực hành trong hình là 300.000 đồng/lần; còn sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

Dự thảo cũng nêu rõ, mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được áp dụng thống nhất trên cả nước khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương hay địa phương quản lý) tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ là cơ quan thu phí. Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan thu phí được trích lại một phần tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe và thu phí.

Cụ thể, cơ quan thu phí có số thu từ phí sát hạch năm trước dưới 15 tỷ đồng/năm được trích lại là 20% tổng số tiền phí sát hạch thực thu được; cơ quan thu phí có số thu từ phí sát hạch năm trước từ 15 tỷ đồng/năm trở lên được trích lại là 15%./.