Đò, phà chỉ được chạy sau khi khách mặc áo phao

Áo phao và dụng cụ nổi chỉ được coi là hợp lệ khi bảo đảm các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật và được kiểm định chất lượng.  

Bộ Giao thông vận tải vừa đưa ra dự thảo quy định việc mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi trên phương tiện thủy nội địa để lấy ý kiến. Đó là đò, phà chỉ được chạy sau khi khách mặc áo phao.

Việc mặc, sử dụng công cụ an toàn này phải được diễn ra trong suốt hành trình. Áo phao và dụng cụ nổi chỉ được coi là hợp lệ khi bảo đảm các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật và được kiểm định chất lượng. 

Các chủ khai thác bến khách chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và chỉ cho đò, phà rời bến khi thuyền viên, người lái và hành khách đã có đầy đủ áo phao.

Hiện chưa có quy định bắt buộc hành khách đi đò mặc áo phao nên chỉ có thể vận động, khuyến cáo người dân để đảm bảo an toàn./.