Hà Nội yêu cầu 16 doanh nghiệp truy nộp nợ bảo hiểm xã hội

Tổng số tiền các doanh nghiệp này phải nộp là hơn 8 tỷ đồng.  

Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cho biết, qua thanh tra tại 29 đơn vị, Đoàn thanh tra liên ngành Sở Lao động thương binh và xã hội - Liên đoàn lao động - Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu 16 doanh nghiệp truy nộp nợ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Giai đoạn 2010- 2013, Đoàn thanh tra liên ngành thành phố dự kiến mỗi năm kiểm tra 40 doanh nghiệp, trong đó tập trung vào những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về lao động, bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Các cấp công đoàn thường xuyên duy trì việc tổ chức nắm tình hình công nhân viên chức lao động, tình hình tranh chấp lao động, tổ chức tư vấn pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động ở cơ sở, nhất là các khu công nghiệp tập trung có đông người lao động./.

Viết bình luận