Làng hoa Tây Tựu: thắp đèn cho cây mau lớn

Đêm cuối năm 31/12/2008, cánh đồng làng Tây Tựu, Từ Liêm (Hà Nội) vẫn thấp thoáng bóng người. Nhiều thửa ruộng đèn thắp sáng trưng như muốn kéo nhanh hơn đà lớn của những luống hoa mới trồng. Thỉnh thoảng một xe máy chạy về hướng Hà Nội, phía sau đèo theo một bọc lá lớn (chứa đựng hoa đã đến thì) mang đi bán.

Sân nhà anh Nguyễn Xuân ở xóm Trung sáng đèn. Mấy bà mấy cô đang xúm lại bó hoa. “Những bông cúc này có được là nhờ nhà trồng ở xã khác, chứ ở Tây Tựu mất trắng cả”. Anh Xuân cho biết.

Thua keo này ta bày keo khác- Bà Tự Thị Nhuận ở thôn 2 tự an ủi vậy. “Đợt ngập úng vừa qua,  gần 2 mẫu hoa nhà bà mất hết, thiệt hại nặng. Thành phố vừa trợ cấp cho mỗi gia đình bị thiệt hại 257.000 đồng/sào (Bắc bộ). Lứa hoa này chúng tôi thu hoạch vào dịp 8/3. Mong rằng năm nay sẽ khá hơn”./.