Nhà dành cho 3 thế hệ có sự phân chia hợp lý, khoa học

VOV.VN - Hiện nay những người trẻ khi lập gia đình thường muốn ở riêng, nhưng nếu có sự phân chia hợp lý như ngôi nhà này thì bố mẹ vẫn có thể ở chung cùng con.
CTV Ngọc Thúy/VOV.VN