Những thiết kế đầy tính nghệ thuật nhưng chỉ dùng để... đựng trứng
VOV.VN - Một triển lãm thú vị về những chiếc giá đỡ trứng đắt đỏ và được thiết kế vô cùng tinh tế.