Nước thải công nghiệp của Công ty Miwon vượt tiêu chuẩn cho phép

Đình chỉ xả nước thải công nghiệp gây ô nhiễm của Công ty Miwon

Kết quả phân tích mẫu nước thải công nghiệp của Công ty TNHH Miwon Việt Nam (đóng tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) do Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ) tiến hành cho thấy: nước thải tại điểm chảy tràn trước khi nhập vào đường thải chung ra sông Hồng có mùi thối, khó chịu; nồng độ chất hữu cơ như BOD5 là 246-255 mg/l vượt từ 3-3,1 lần; COD là 426-437 mg/l, vượt từ 5,3-5,4 lần. Nước thải chung chảy ra sông Hồng có mùi khó chịu, nồng độ chất hữu cơ như BOD5 là 107-109 mg/l, vượt từ 2,14-2,18 lần; COD là 165-172 mg/l, vượt từ 2-2,15 lần.

Căn cứ vào kết quả phân tích có thể thấy, nước thải công nghiệp của Công ty TNHH Miwon Việt Nam chưa đạt mức B, trong khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường yêu cầu phải đạt mức A.

Theo thông tin từ Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện xử lý chất thải tại Công ty TNHH Miwon, ngày 9/10, Sở sẽ đình chỉ xả nước thải công nghiệp gây ô nhiễm ra môi trường của Công ty Miwon./.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục