Phát hiện một “xưởng chế tác đá” thời nguyên thuỷ

Xưởng chế tác đá được phát hiện tại mộ Cự thạch Hàng Gòn (Long Khánh, Đồng Nai) - di tích được xếp hạng di tích quốc gia

Tại tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một “xưởng chế tác đá” của người tiền sử tại mộ Cự thạch Hàng Gòn, thuộc xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh.

Các nhà khảo cổ phát hiện nguyên trạng lớp đá “phế liệu” nằm dưới các phiến đá lớn và nhiều di vật đồng-gốm. Căn cứ vào vết tích có thể khẳng định, phần lớn những tiêu bản đá là “cuội gia công” được tạo ra bởi thợ đá Hàng Gòn thuộc niên đại hậu kỳ Đá cũ.

Di tích mộ Cự thạch Hàng Gòn được xếp hạng di tích quốc gia. Các nhà khoa học đánh giá đây là một di tích độc đáo về nghệ thuật và kỹ thuật của các tộc người cổ Nam Á nói chung và người Việt cổ nói riêng./.