Tăng 15% lương hưu, trợ cấp người có công, BHXH

Kể từ hôm nay (1/10), cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, người có công với cách mạng được tăng thêm 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng

Theo các Nghị định Chính phủ đã ban hành, Chính phủ cũng trợ cấp khó khăn áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang có mức lương thấp (hệ số lương từ 3,0 trở xuống) với mức trợ cấp 270 ngàn đồng/người/quý.

Như vậy, so với Đề án cải cách chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012 được Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 thông qua, thì mức điều chỉnh này tăng sớm hơn 3 tháng…/.