Tháng củ mật cần kiêng kị những gì?

VOV.VN - Tháng 12 âm lịch được mọi người gọi là “tháng củ mật” với ý nhắc nhở nhau cẩn thận mọi mặt trong cuộc sống.

VTC Now
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds