Tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Kiêm

VOV.VN - Liệt sĩ Nguyễn Đình Kiêm, sinh năm 1943 tại Thạch Kim, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Hy sinh ngày 28/5/1968 tại Mặt trận phía Nam.

Liệt sĩ Nguyễn Đình Kiêm, sinh năm 1943 tại Thạch Kim, Thạch Hà, Hà Tĩnh. 

Hy sinh ngày 28/5/1968 tại Mặt trận phía Nam.

Liệt sĩ Nguyễn Đình Kiêm.

Đơn vị công tác trước lúc hy sinh: Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3, Sư đoàn 341- Quân khu 4.

Trước lúc nhập ngũ ông Kiêm công tác tại Hà Nội. Ông được biên chế vào Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 102 (sau này là Trung đoàn Thủ đô), Sư đoàn 308. Hy sinh tại cao điểm 734.

Ai biết mộ của liệt sĩ Nguyễn Đình Kiêm ở đâu, báo cho con gái là Nguyễn Thị Liên-Điện thoại: 0903985309.

Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ./.                      

Viết bình luận